Βοήθιος ή Βοήτιος


Βοήθιος ή Βοήτιος
(Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius, Ρώμη 480 – 524 μ.Χ.).Ρωμαίος συγγραφέας, φιλόσοφος και πολιτικός. Καταγόταν από το γένος των Ανικίων. Αφού συμπλήρωσε στην Αθήνα τις σπουδές του, επέστρεψε στη γενέτειρά του Ρώμη, όπου η Σύγκλητος του ανέθεσε να προσφωνήσει τον βασιλιά των Οστρογότθων Θεοδώριχο, ο οποίος είχε μπει στην πόλη. Ο Θεοδώριχος τον συμπάθησε και τον διόρισε σύμβουλό του. Έγινε ύπατος το 510, αλλά επειδή υπερασπίστηκε τον συγκλητικό Αλβίνο, που κατηγορήθηκε ότι επιχειρούσε να εξεγείρει τους Ιταλούς κατά των Γότθων, ο Θεοδώριχος τον υποψιάστηκε, διέταξε να φυλακιστεί μαζί με τον πεθερό του και να δημευτούν οι περιουσίες τους και αργότερα τους θανάτωσε με φριχτά βασανιστήρια (524). Ο Β. ήταν χριστιανός και άφησε πολλά δοκίμια για το χριστιανικό δόγμα. Μετέφρασε συγγράμματα του Αριστοτέλη στα λατινικά και έγραψε στη φυλακή το έργο Consolatio Philosophiae (Παρηγορία της Φιλοσοφίας), που αποτελείται από πέντε βιβλία σε πεζό και έμμετρο λόγο. Οι στίχοι σχηματίζουν 33 σύντομα ποιήματα, σε 13 διαφορετικά μέτρα. Αν και μάλλον φιλοσοφικό παρά θρησκευτικό, το έργο είναι επηρεασμένο από τη χριστιανική θρησκεία και άσκησε μεγάλη επιρροή. Μεταφράστηκε από τον βασιλιά Αλφρέδο της Αγγλίας, τον Τσόσερ και τη βασίλισσα Ελισάβετ και αναφέρεται συχνά από τον Δάντη. Στα ελληνικά μεταφράστηκε τον 14o αι. από τον μοναχό Μάξιμο Πλανούδη. Ένα άλλο σημαντικό έργο του είναι το De Musica (Περί μουσικής), μια πραγματεία για την αρχαιοελληνική μουσική που άσκησε βαθιά επίδραση στη δυτική μουσική των επόμενων αιώνων.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.